Present position: Home >> Cutting Tools >> UN Threading Inserts

UN Threading inserts

AMERICAN UN (UNC, UNF, UNEF)

UN threading inserts sketch UN threading inserts UN threading insert UN threading inserts
UN threading inserts
I.C.Pitch Ordering CodeLXY
TPIRHLH
External UN
UN threading insert
3/8" 32 16ER32UN 16EL32UN16.5 0.8 0.8
28 16ER28UN 16EL28UN 0.8 0.8
24 16ER24UN 16EL24UN 0.8 0.8
20 16ER20UN 16EL20UN 0.8 0.8
18 16ER18UN 16EL18UN 0.8 0.8
16 16ER16UN 16EL16UN 0.8 0.8
14 16ER14UN 16EL14UN 1.2 1.5
12 16ER12UN 16EL12UN 1.2 1.5
11 16ER11UN 16EL11UN 1.2 1.5
10 16ER10UN 16EL10UN 1.2 1.5
9 16ER9UN 16EL9UN 1.2 1.5
8 16ER8UN 16EL8UN 1.2 1.5
1/2" 7 22ER7UN 22EL7UN22 2.0 2.5
6 22ER6UN 22EL6UN 2.2 2.5
5 22ER5UN 22EL5UN 1.8 2.5
5/8" 4.5 27ER4.5UN 27EL4.5UN27.5 2.2 3.2
4 27ER4UN 27EL4UN 2.2 3.2
.
Internal UN
UN threading inserts
1/4" 32 11NR32UN 11NL32UN11 0.80.8
28 11NR28UN 11NL28UN0.80.8
24 11NR24UN 11NL24UN0.80.8
20 11NR20UN 11NL20UN0.80.8
18 11NR18UN 11NL18UN0.80.8
16 11NR16UN 11NL16UN0.80.8
14 11NR14UN 11NL14UN0.80.8
3/8" 32 16NR32UN 16NL32UN16.50.80.8
28 16NR28UN 16NL28UN0.8 0.8
24 16NR24UN 16NL24UN0.80.8
20 16NR20UN 16NL20UN0.80.8
18 16NR18UN 16NL18UN0.80.8
16 16NR16UN 16NL16UN0.80.8
14 16NR14UN 16NL14UN 1.2 1.5
12 16NR12UN 16NL12UN1.21.5
11 16NR11UN 16NL11UN1.21.5
10 16NR10UN 16NL10UN1.21.5
9 16NR9UN 16NL9UN1.21.5
8 16NR8UN 16NL8UN 1.21.5
1/2" 7 22NR7UN 22NL7UN22 2.0 2.5
6 22NR6UN 22NL6UN 2.2 2.5
5 22NR5UN 22NL5UN 1.8 2.5
5/8" 4.5 27NR4.5UN 27NL4.5UN27.5 2.2 3.2
4 27NR4UN 27NL4UN 2.2 3.2
   Reference hyperlink:   Ordering code system